Fasader

 

Vi har det som krävs och är stolta över vår kunskap och erfarenhet


Alla fasader kräver noggrann planering. Rätt material och utförande måste beskrivas och följas genom hela projektet. Personal måste genomgå rätt utbildning och ha erfarenhet.

Sten och keramiskt material är långsiktigt hållbart. En pool har många anslutningar och detaljer av annat material som nogsamt måste appliceras rätt. Tätskikt och fogar skall högsta kvalitet och vara anpassat för ändamålet.

Fasader utsätts för hårt av vädrets makter. Ytskikt och underkonstruktion skall stå emot korrosion, UV bestrålning, vindlaster, klotter och skadegörelse

Sten och keramiskt material är långsiktigt hållbart. En fasad har många anslutningar och detaljer av annat material som nogsamt måste appliceras rätt. Infästningsmaterial och underkonstruktion skall ha högsta kvalitet och vara anpassat för ändamålet.

Noggrannhet i detaljer och utförande är en självklarhet. Fasaden är det viktigaste på huset.

Offertförfrågan